• +90 (352) 322 10 20
  • info@formsunger.com.tr
  • English

FORM SÜNGER SOSYAL YÖNETİM POLİTİKASI

Form Sünger Şirketi Olarak Faaliyet Göstermekte Olduğumuz Tüm Alanlarda Topluma Karşı Sosyal Ve Çevresel Sorumluluklarımızın Bilinci İçerisinde Hareket Etmeyi İlke Edinmiş;

 Şirketimize Değer Katan Çalışanlarımızın Özlük Haklarını Gözeterek Ve Koruyarak Güvenli Ve Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Sağlamayı;

Çalışanlarımızın sendikalaşma faaliyetlerini destekleyen Firmamız toplu sözleşme yapma haklarına uymayı;

Çalışanlarımızın Arasında Irk, Dil, Din, Yaş, Cinsiyet, Fiziksel Engel, İnanç, Mezhep Gibi Nedenler İle Ayrımcılık Yapmamayı

Çalışanlarının Kaliteli Yaşam Sürmesi İçin İş Hayatı İle Özel Hayatı Arasındaki Dengeyi Kurmayı; Kanun Ve Yönetmeliklere Uygun Çalışma Saatleri Uygulamayı;

Sözleşmeli Veya Borca Karşılık Çalışma Olmayacağını Ve Çalışmanın Gönüllülük Esasına Bağlı Olmasını

Çalışanların Ücretlendirmelerinde Yasal Düzenlemeleri Baz Alarak Asgari Ücretin Altında Ücretlendirme Yapmamayı ve İş ortağı olarak gördüğümüz çalışanlarımıza adil ücret vermeyi

Çocukların Sağlıklı Gelişimi İçin Çocuk İşçi Çalıştırmamayı,

Yasal mevzuatlarla güvence altına alınmış genç işçi çalıştırma şartlarına uymayı,

Doğruluğu ve dürüstlüğü benimsemiş Firmamız dolandırıcılığa, yolsuzluğa, rüşvete ve zimmete kati olarak müsamaha göstermemeyi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilincini Artırma, Mesleki Ve Kişisel Gelişimlerine Destek Olmak İçin Eğitimler Düzenlemeyi, Düzenlenen Eğitimler İle Çalışanlarının Gelişimini Sağlamayı;

İlke Edindiği Sosyal Yönetim Prensiplerini de Tedarikçileri Başta Olmak Üzere Tüm Paydaşlarına Aktarmayı;

Türkiye’nin Ve Hizmet Ulaştırdığı Ülkelerin Gelenek Ve Kültürlerine Duyarlı Davranmayı, Tüm Yasal Düzenlemelere Uygun Hareket Etmeyi Taahhüt Ederiz.

Back to Top