KAMUNUN BİLGİLENDİRMESİ

KAMUNUN BİLGİLENDİRMESİ

BEKRA

FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TIC. A.Ş. KAYSERİ TESİSİ

1. İşletmecinin İsmi ve Kuruluşun Tam Adresi:

FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TİC. A.Ş. KAYSERİ TESİSİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE NO: 60 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE

BÖLÜM 1

2. Güvenlik Raporu Hazırlığı

FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TIC. A.Ş. KAYSERİ TESİSİ. olarak, ““Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” gereğince kuruluşumuzda bulunan tehlikeli maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bildirim sistemi kullanılarak beyan edilmiş ve üst seviyeli kuruluş olması sebebiyle aynı yönetmelik Madde 11 gereğince yükümlü olduğu Güvenlik Raporu hazırlanmıştır.

. Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kuruluş mevcut işletme şartları altında hammadde depolama, enjeksiyon, sünger döküm, üretim, dinlendirme, kesim ve dağıtım proseslerini gerçekleştirmektedir. Tankerlerle hammadde tank depo ünitesine gelen kimyasallar ürün boşaltma talimatına uygun şekilde hortum ve pompa yardımı ile depolama tanklara aktarılır. Hammaddeler uygun sıcaklık ve basınçlarda döküm prosesine girer; buradan oluşan sünger kürleme işleminden sonra raflanır.

4. Büyük Kazaya Sebebiyet Verecek Maddeler

Kuruluşumuzda, Büyük Endüstriyel Kazların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen büyük bir kazaya sebep olabilecek maddeler;TDI( Toluen Diizosiyanat) olup, toksik bir kimyasal olarak, solunması halinde öldürücüdür. Ayrıca cilt ve göz tahrişine de sebebiyet vermektedir.

5. Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Büyük bir kaza olması durumunda kaza ile mücadeleyi en etkin şekilde yönetmek ve etkileri en aza indirmek için dahili acil durum planlamaları uygulamaya sokulmaktadır. İlgili dış birimlere haber verilmektedir. Plan dahilinde belirlenen hizmet grupları organize olarak ilk müdahaleleri ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmektedir.

BÖLÜM2

1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi

Tanktan, pompadan ve boru hattından salınımlar senaryo edilmektedir. Gaz dedektörleri, alev dedektörleri, hatlarda iç basınçları ölçen sistemler ve ilgili otomasyon sistemleri ile sürekli kontrolleri sağlanmakta acil durumlarda müdahale edecek sistem ve uyarı sistemlerinin bakım ve kontrolleri takip edilip yapılmaktadır. TDI kimyasalı , solunduğunda öldürücü etki yapabilmekte ve ciddi göz ve cilt tahrişi yapma potansiyeline sahiptir. İlgili kimyasal, sucul ortamda uzun süre kalabilmektedir.

2. Büyük Endüstriyel Kazalarla Başa Çıkmak ve Bunların Etkilerini En Aza İndirmek İçin Yapılan Çalışmalar

Alınan teknik önlemler (güvenlik sertifikalı proses kontrol ekipmanları, patlamaya dayanıklı ekipmanlar, acil durdurma sistemleri, basınç tahliye sistemleri, gaz algılama sistemleri, yangın algılama ve söndürme sitemleri vb) ve organizasyonel önlemler (proses güvenliği ile ilgili ekiplerin oluşturulması, güvenlik yönetim sistemi ile ilgili çalışanlarla sürekli görüş alışverişinde bulunulması, güvenlikle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, acil hizmet birimleriyle işbirliği vb) ile senaryo edilen bütün büyük kazaların meydana gelme ihtimalleri kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

Kuruluş, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak amaçlı büyük endüstriyel kazaya sebep olabilecek durumlar ile mücadele amacı ile Dâhili Acil Durum Planını oluşturulmuştur ve uygulamaktadır. Hazırlanan Dahili Acil Durum Planı kapsamında çeşitli hizmet gruplarını oluşturmuş; acil hizmet birimleriyle (Sağlık hizmetleri, İtfaiye, AFAD, vb.) iş birliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlemiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeler yapılmıştır.

3. Büyük Endüstriyel Kazalara Müdahale İçin İşbirliğinde Olunan Acil Hizmet Birimleri

Hazırlanan Dâhili Acil Durum Planı kapsamında, acil hizmet birimleriyle (Ambulans servis başhekimliği, İtfaiye, AFAD) işbirliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlemiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeler yapılmıştır.

FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TIC. A.Ş. İNCESU TESİSİ

1. İşletmecinin İsmi ve Kuruluşun Tam Adresi:

FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TIC. A.Ş. İNCESU TESİSİ SULTANSAZI MAH. OSB 8. CADDE NO:2 İNCESU/KAYSERİ/TÜRKİYE

BÖLÜM 1

2. Güvenlik Raporu Hazırlığı

FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TIC. A.Ş. İNCESU TESİSİ. olarak, ““Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” gereğince kuruluşumuzda bulunan tehlikeli maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bildirim sistemi kullanılarak beyan edilmiş ve üst seviyeli kuruluş olması sebebiyle aynı yönetmelik Madde 11 gereğince yükümlü olduğu Güvenlik Raporu hazırlanmıştır.

3. Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kuruluş mevcut işletme şartları altında hammadde depolama, enjeksiyon, sünger döküm, üretim, dinlendirme, kesim ve dağıtım proseslerini gerçekleştirmektedir. Tankerlerle hammadde tank depo ünitesine gelen kimyasallar ürün boşaltma talimatına uygun şekilde hortum ve pompa yardımı ile depolama tanklara aktarılır. Hammaddeler uygun sıcaklık ve basınçlarda döküm prosesine girer; buradan oluşan sünger kürleme işleminden sonra raflanır.

4. Büyük Kazaya Sebebiyet Verecek Maddeler

Kuruluşumuzda, Büyük Endüstriyel Kazların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen büyük bir kazaya sebep olabilecek maddeler;TDI( Toluen Diizosiyanat) olup, toksik bir kimyasal olarak, solunması halinde öldürücüdür. Ayrıca cilt ve göz tahrişine de sebebiyet vermektedir.

5. Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

Büyük bir kaza olması durumunda kaza ile mücadeleyi en etkin şekilde yönetmek ve etkileri en aza indirmek için dahili acil durum planlamaları uygulamaya sokulmaktadır. İlgili dış birimlere haber verilmektedir. Plan dahilinde belirlenen hizmet grupları organize olarak ilk müdahaleleri ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmektedir.

BÖLÜM2

1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi

Tanktan, pompadan ve boru hattından salınımlar senaryo edilmektedir. Gaz dedektörleri, alev dedektörleri, hatlarda iç basınçları ölçen sistemler ve ilgili otomasyon sistemleri ile sürekli kontrolleri sağlanmakta acil durumlarda müdahale edecek sistem ve uyarı sistemlerinin bakım ve kontrolleri takip edilip yapılmaktadır. TDI kimyasalı , solunduğunda öldürücü etki yapabilmekte ve ciddi göz ve cilt tahrişi yapma potansiyeline sahiptir. İlgili kimyasal, sucul ortamda uzun süre kalabilmektedir.

2. Büyük Endüstriyel Kazalarla Başa Çıkmak ve Bunların Etkilerini En Aza İndirmek İçin Yapılan Çalışmalar

Alınan teknik önlemler (güvenlik sertifikalı proses kontrol ekipmanları, patlamaya dayanıklı ekipmanlar, acil durdurma sistemleri, basınç tahliye sistemleri, gaz algılama sistemleri, yangın algılama ve söndürme sitemleri vb) ve organizasyonel önlemler (proses güvenliği ile ilgili ekiplerin oluşturulması, güvenlik yönetim sistemi ile ilgili çalışanlarla sürekli görüş alışverişinde bulunulması, güvenlikle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, acil hizmet birimleriyle işbirliği vb) ile senaryo edilen bütün büyük kazaların meydana gelme ihtimalleri kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

Kuruluş, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak amaçlı büyük endüstriyel kazaya sebep olabilecek durumlar ile mücadele amacı ile Dâhili Acil Durum Planını oluşturulmuştur ve uygulamaktadır. Hazırlanan Dahili Acil Durum Planı kapsamında çeşitli hizmet gruplarını oluşturmuş; acil hizmet birimleriyle (Sağlık hizmetleri, İtfaiye, AFAD, vb.) iş birliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlemiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeler yapılmıştır.

3. Büyük Endüstriyel Kazalara Müdahale İçin İşbirliğinde Olunan Acil Hizmet Birimleri

Hazırlanan Dâhili Acil Durum Planı kapsamında, acil hizmet birimleriyle (Ambulans servis başhekimliği, İtfaiye, AFAD) işbirliği için ilgili taraflarla koordinasyonun nasıl sağlanacağını belirlemiş ve kuruluşta müdahale için yeterli düzenlemeler yapılmıştır.