AR-GE

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı
Enstrümantal Analiz Laboratuvarımız yine Ar-Ge departmanı kontrolünde gerek hammadde girdi kontrollerinin sağlanması, gerek sünger reçetelerinde hammadde etkilerinin analizi için son derece hassas ve en son teknolojiye sahip cihazları kullanır. Bu laboratuvar normal şartlara göre (23° ve 50% bağıl nem) iklimlendirme sisemi ile koşullandırılmıştır.
Enstrümantal Analiz Laboratuvarında kütlesel tüm ölçümler 0,00001 g hassasiyette havasız ve titreşime müsade etmeyen bir ortamda yapılır.
Viskozimetre cihazı ile kinemaik viskozite ölçülerek sünger dökümünde hammaddenin fiziksel olarak nasıl muamele göreceği, kaç bar basınç altında çalışılabileceği, karışıma ne tür bir boru hattı ile taşınabileceği gibi parametreler hesaplanır. Ölçümler NŞA da gerçekleştirilir.
NCO&OH ölçümleri ve Su Tayini Deneyleri titrasyon cihazı ile yapılır. Cihaz kendi segmentinin en üst teknolojisine sahiptir. NCO&OH ve su değerleri, sünger dökümünde reçete yazımında hayli önemli parametreler olup, süngerin kalite parametreleri (dansite, hücre yapısı, sertlik, kopma, yırtılma, baskı altında dayanım, hava geçirgenliği, vs.) bu değerlerin ölçümü ve formüle dahil edilmesinde önemli ölçüde etkilenir.
slider-1
slider-1
slider-1
slider-1