Sosyal Yönetim Politikamız

Sorumluluklarımızın bilincindeyiz…

Form sünger şirketi olarak faaliyet göstermekte olduğumuz tüm alanlarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci içerisinde hareket etmeyi ilke edinmiş bir firma olarak;
Şirketimize değer katan çalışanlarımızın özlük haklarını gözeterek ve koruyarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
Çocukların sağlıklı gelişimi için çocuk işçi çalıştırmamayı,
Çalışanlarımızın sendikalaşma faaliyetlerini destekleyen firmamız toplu sözleşme yapma haklarına uymayı,
Yasal mevzuatlarla güvence altına alınmış genç işçi çalıştırma şartlarına uymayı,
Çalışanlarımızın arasında ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, fiziksel engel, inanç, mezhep gibi nedenler ile ayrımcılık yapmamayı,
Doğruluğu ve dürüstlüğü benimsemiş firmamız dolandırıcılığa, yolsuzluğa, rüşvete ve zimmete kati olarak müsamaha göstermemeyi,
Çalışanlarının kaliteli yaşam sürmesi için iş hayatı ile özel hayatı arasındaki dengeyi kurmayı; kanun ve yönetmeliklere uygun çalışma saatleri uygulamayı,
İş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanlarının gelişimini sağlamayı,
Sözleşmeli veya borca karşılık çalışma olmayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,
İlke edindiği sosyal yönetim prensiplerini de tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarına aktarmayı,
Çalışanların ücretlendirmelerinde yasal düzenlemeleri baz alarak asgari ücretin altında ücretlendirme yapmamayı ve iş ortağı olarak gördüğümüz çalışanlarımıza adil ücret vermeyi,
Türkiye’nin ve hizmet ulaştırdığı ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranmayı, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.