• +90 (352) 322 10 20
  • info@formsunger.com.tr
  • English

Ensrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

Enstrümantal Analiz Laboratuvarımız yine Ar-Ge departmanı kontrolünde gerek hammadde girdi kontrollerinin sağlanması, gerek dünger reçetelerinde hammadde etkilerinin analizi için son derece hassas ve en son teknolojiye sahip cihazları kullanır. Bu laboratuvar normal şartlara göre( 23 C ve 50%bağl nem ) iklimlendirme sisemi ile koşullandırılmıştır.
Enstrümantal Analiz Laboratuvarında kütlesel tüm ölçümler 0,00001 g hassasiyette havasız ve titreşime müsade etmeyen bir ortamda yapılır. Viskozitemetre cihazı ile kinemaik viskozite ölçülerek sünger dökümünde hammaddenin fiziksel olarak nasıl muamele göreceği, kaç bar basınç altında çalışılabileceği, karışıma ne tür bir boru hattı ile taşınabileceği gibi parametreler hesaplanır. Ölçümler NŞA da gerçekleştirilir.
NCO&OH ölçümleri ve Su Tayini Deneyleri titirasyon cihazı ile yapılır. Cihaz kendi segmentinin en üst teknolojisine sahiptir. NCO&OH ve su değerleri, sünger dökümünde reçete yazımında hayli önemli parametreler olup, süngerin kalite parametreleri (dansite, hücre yapısı, sertlik, kopma, yırtılma, baskı altında dayanım, hava geçirgenliği, vs.) bu değerlerin ölçümü ve formüle dahil edilmesinde önemli ölçüde etkilenir.


 

 

 

 

Back to Top